הבזקים
המשתתפים במחקר היו 340 חיילים עולים בשירות חובה שהיגרו מברית המועצות לשעבר לישראל בשנות ה-90 של המאה העשרים. מן הממצאים עלה שלזהות לאומית יש קשר חיובי עם הסתגלות ובייחוד עם הסתגלות חברתית-תרבותית.
חיילים עולים בצבא

זהות תרבותית והסתגלות של מהגרים בהקשר מטמיע – עולים מברית המועצות לשעבר בצה"ל,

גורם מפרסם: מכון סאלד
מחבר: עוזי בן-שלום וגבריאל הורנצ'יק
מקור: מגמות - כתב עת , אוגוסט 2006
תאריך: 12.10.2007

בספרות המחקרית הועלו לא מכבר טענות שהַקֶשֶר בין זהות תרבותית להסתגלות של מהגרים מושפע במידה רבה מן ההֶקְשר שבו מתרחש תהליך ההסתגלות. במחקר זה שימש צה"ל זירה מיוחדת לבחינה מחודשת של הקשר בין משתנים אלה. הנחת היסוד במחקר היא כי צבא הוא ארגון מטמיע (אסימילטיבי), בפרט בישראל. על כן הערכנו כי בנסיבות אלה מתקיים קשר חיובי ניכר בין זהות לאומית להסתגלות.

המשתתפים במחקר היו 340 חיילים עולים בשירות חובה שהיגרו מברית המועצות לשעבר לישראל בשנות ה-90 של המאה העשרים. מן הממצאים עלה שלזהות לאומית יש קשר חיובי עם הסתגלות ובייחוד עם הסתגלות חברתית-תרבותית. לעומת זאת, לא נמצא קשר ברור בין זהות אתנית ובין הסתגלות. בהתאם למודל שהציע ברי (Berry, 1990) חולקו המשתתפים לארבע קבוצות. רמת הסתגלות נמוכה נמצאה בקרב חיילים עולים המכוּוָנים (oriented) להתבדלות ולשוליות. רמת הסתגלות גבוהה נמצאה בקרב המכוונים להיטמעות ולהשתלבות. המשותף לראשונים הוא זהות לאומית חלשה, ואילו המשותף לאחרונים הוא זהות לאומית חזקה. שלושה משתנים - תפיסה של מידת השליטה בשפה העברית, תפיסה של מידת הלכידות החברתית ומציאת משמעות בשירות - נבחנו כמשתנים מתווכים אפשריים בקשר שבין זהות לאומית להסתגלות.

נמצא כי תפיסת לכידות חברתית ומציאת משמעות בשירות הם משתנים שמתווכים חלקית בקשר שבין זהות לאומית להסתגלות. המאמר דן במשמעויות התיאורטיות והמעשיות של הממצאים.

 עוזי בן-שלום וגבריאל הורנצ'יק, זהות תרבותית והסתגלות של מהגרים בהקשר מטמיעעולים מברית המועצות לשעבר בצה"ל, מגמות - כתב עת   כרך מד, מספר 3, אוגוסט 2006

 

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות.
הרשמה ללקט
דוא"ל
* להסרה
במבט לאחור
רשימת קטגוריות מלאה
אנשים וארגונים
עבודה ועובדים
אנשים פשוטים
אפשר גם אחרת
יוצאי הדופן והמיוחדים
אנשים , מחשבים ואינטרנט
קיבוצים ואנשי ההתיישבות
החברה החרדית
עולים חדשים ועולים ותיקים
עובדים זרים
תרמילאים ומטיילים
קשישים
אנשים והקונפליקט הישראלי-ערבי
בני נוער וצעירים
אנשים והמצב הכלכלי
סיפורי התמודדות
גמלאים
מגזר ערבי
מחקרים ועיונים בפסיכולוגיה
מחקרים ועיונים ברפואה וביו-רפואה
רפואה משלימה
רפואה אלטרנטיבית
הבריאות שלך
מחקרים ועיונים בסוציולוגיה ובאנתרופולגיה
מחקרים ועיונים בחינוך
מחקרים ועיונים בספרות
מחקרים ועיונים בהיסטוריה
מחקרים ועיונים בדמוגרפיה
מחקרים ועיונים בביולוגיה ובמדעי החיים
אנשים בעת העתיקה
ילדים , אמהות, הורים ומשפחה
יזמים, אנשי עסקים ואנשי היי-טק
ביוגרפיות, זכרונות ותולדות חיים
שכול
ניצולי שואה
סרטי תעודה
ספרים חדשים
מדעים ואנשים
אנשים , מזון ותזונה
אנשים, טבע וסביבה
אנשים במרחב הניהול
הרהורים ומחשבות
שיטות אימון
מחקרים ועיונים בקרימונולוגיה
סקירות מחלקת איסוף בפורטל הגורם האנושי

אודות  |   צרו קשר  |   שלחו קישור  |   RSS  |   אתר צמתי מידע
נבנה ע"י אפוק