הבזקים
בשנת 2011 היה שיעור הפריון הכולל בישראל 3.00 ילדים בממוצע לאישה, בהשוואה ל-2.95 בשנת 2000, ל-3.02 בשנת 1990, ל-3.14 בשנת 1980 ול-3.97 בשנת 1970. שיעור הפריון הכלל ארצי מושפע משיעורי הפריון השונים של קבוצות הדת המרכיבות את אוכלוסיית ישראל. בעשור האחרון נרשמה עלייה בשיעורי הפריון של האוכלוסייה היהודית, מ-2.66 ילדים בממוצע לאישה ב-2000 ל-2.97 ב-2011. לעומת זאת, רמת הפריון בקרב האוכלוסייה המוסלמית ירדה בתקופה זו מרמה של 4.74 ילדים לאישה ב-2000 לרמה של 3.56 ילדים לאישה בשנת 2011. זאת, לאחר תקופה של יציבות שהחלה באמצע שנות השמונים ונמשכה על פני שני עשורים.
הלשכה המרכזית לסטטיסיטיקה

נתונים על שיעור פריון כולל בישראל , 2011

גורם מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך: 30.12.2014

 מקור וקרדיט : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , "נתונים מפורטים על לידות חי ודפוסי פריון בישראל לשנת  2011

מבוא - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בשנת 2011 היה שיעור הפריון הכולל בישראל 3.00 ילדים בממוצע לאישה, בהשוואה ל-2.95 בשנת 2000, ל-3.02 בשנת 1990, ל-3.14 בשנת 1980 ול-3.97 בשנת 1970. שיעור הפריון הכלל ארצי מושפע משיעורי הפריון השונים של קבוצות הדת המרכיבות את אוכלוסיית ישראל. בעשור האחרון נרשמה עלייה בשיעורי הפריון של האוכלוסייה היהודית, מ-2.66 ילדים בממוצע לאישה ב-2000 ל-2.97 ב-2011. לעומת זאת, רמת הפריון בקרב האוכלוסייה המוסלמית ירדה בתקופה זו מרמה של 4.74 ילדים לאישה ב-2000 לרמה של 3.56 ילדים לאישה בשנת 2011. זאת, לאחר תקופה של יציבות שהחלה באמצע שנות השמונים ונמשכה על פני שני עשורים. ירידה ברמת הפריון נצפתה גם בקרב האוכלוסייה הדרוזית: מ-3.07 ילדים לאישה בשנת 2000 ל-2.38 ילדים לאישה בשנת 2011. גם בקרב האוכלוסייה הנוצרית נצפתה ירידה ברמת הפריון: מ-2.55 ילדים לאישה בשנת 2000 ל-2.18 ילדים לאישה בשנת 2011. שיעורי הפריון הנמוכים ביותר ממשיכים להיות בקרב אוכלוסיית הנשים שדתן לא סווגה ברשות האוכלוסין וההגירה - בשנת 2011 היה שיעור הפריון הכולל בקרב אוכלוסייה זו 1.68 ילדים לאישה. שיעור זה גבוה מהשכיח בארצות מזרח אירופה (1.2-1.6),[1] שהן על פי רוב ארצות המוצא של אוכלוסייה זו.

מוסלמיות. מאז אמצע שנות התשעים נצפתה בישראל מגמה של עלייה בשכיחות הלידות מרובות העוברים. עלייה זו הציבה את ישראל כאחת המדינות עם אחוזי לידות מרובות עוברים הגבוהים ביותר בעולם. שכיחותן הגבוהה של הלידות מרובות העוברים בישראל נובעת, בין היתר, מטיפולי הפוריות הניתנים בארץ במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בשנת 2011 תאומים היוו כ-97% מסך כל התינוקות שנולדו בלידות מרובות עוברים. בקרב האוכלוסייה המוסלמית הייתה ירידה באחוז התינוקות שנולדו בלידת שלישיות מתוך סך כל הלידות מרובות העוברים, מ‑7.2% בשנת 2000 ל-5.4% בשנת 2011. גם בקרב האוכלוסייה היהודית חלה ירידה באותן השנים בחלקם של התינוקות שנולדו בלידת שלישיות, מ-7.4% ל-2.8%.

שיעור פריון כולל במדינות ה-OECD

שיעור הפריון הכולל בישראל (3.0) גבוה מזה הרווח בכל מדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. בכל המדינות החברות בארגון זה, מלבד ישראל, שיעור הפריון בשנים האחרונות היה נמוך מ-2.1 ילדים לאישה, דהיינו, פחות מן הרמה הנחוצה לשמירה על יציבות גודל אוכלוסייתן של המדינות (רמת התחלופה). כך לדוגמה, שיעור הפריון הכולל ב-2011: בארה"ב ובאוסטרליה - 1.9, בהולנד - 1.8, בקנדה - 1.6, באסטוניה - 1.5, ביוון וביפן - 1.4, בהונגריה ובקוראה הדרומית - 1.2.[2]

מבוא - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 [1]      מתוך אתר ה- Eurostat.

[2].   ראו: OECD Family database ובאתר האינטרנט של הלשכה הסטטיסטית של הקהיליה האירופית (Eurostat)

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות.
הרשמה ללקט
דוא"ל
* להסרה
במבט לאחור
רשימת קטגוריות מלאה
אנשים וארגונים
עבודה ועובדים
אנשים פשוטים
אפשר גם אחרת
יוצאי הדופן והמיוחדים
אנשים , מחשבים ואינטרנט
קיבוצים ואנשי ההתיישבות
החברה החרדית
עולים חדשים ועולים ותיקים
עובדים זרים
תרמילאים ומטיילים
קשישים
אנשים והקונפליקט הישראלי-ערבי
בני נוער וצעירים
אנשים והמצב הכלכלי
סיפורי התמודדות
גמלאים
מגזר ערבי
מחקרים ועיונים בפסיכולוגיה
מחקרים ועיונים ברפואה וביו-רפואה
רפואה משלימה
רפואה אלטרנטיבית
הבריאות שלך
מחקרים ועיונים בסוציולוגיה ובאנתרופולגיה
מחקרים ועיונים בחינוך
מחקרים ועיונים בספרות
מחקרים ועיונים בהיסטוריה
מחקרים ועיונים בדמוגרפיה
מחקרים ועיונים בביולוגיה ובמדעי החיים
אנשים בעת העתיקה
ילדים , אמהות, הורים ומשפחה
יזמים, אנשי עסקים ואנשי היי-טק
ביוגרפיות, זכרונות ותולדות חיים
שכול
ניצולי שואה
סרטי תעודה
ספרים חדשים
מדעים ואנשים
אנשים , מזון ותזונה
אנשים, טבע וסביבה
אנשים במרחב הניהול
הרהורים ומחשבות
שיטות אימון
מחקרים ועיונים בקרימונולוגיה
סקירות מחלקת איסוף בפורטל הגורם האנושי

אודות  |   צרו קשר  |   שלחו קישור  |   RSS  |   אתר צמתי מידע
נבנה ע"י אפוק